Styrningar

Smart styrning för privatpersoner

 

IO-styrning

Styr din markis med fjärrkontroll med 2-vägskommunikation. Komplettera dessa med batteridrivna sol-, vind- eller skaksensorer till dina markiser. Med detta system kan du i framtiden bygga vidare till Connexoon eller ”Smarta Hem”-teknik.

 

Connexoon

Varför ha flera fjärrkontroller som försvinner? Använd en app – för att ha kontrollen.

Gör dina markiser smartare genom att komplettera med temperatur- eller solsensor, så att de vid behov ändrar läge helt automatiskt. Sensorerna är batteridrivna, därför behövs ingen elinstallation och om ni behöver flytta dem är det enkelt att göra det. Ingen elektriker behövs. Upp till 4 solsensorer kan vara inkopplade på en Connexoon. Har du hittat de bästa inställningarna för din belysning, dina markiser eller din pergola? Spara enkelt dina favoritinställningar tillsammans med snapshot-funktionen och återställ när som helst allting till detta favoritläge.

-Kontrollera dina markiser

Ett plötsligt väderomslag kan göra att du blir osäker på huruvida markisen är utkörd eller inkörd. Kontrollera markisen med ett enkelt klick och justera med fjärrstyrning.

 

Smart styrning för projekt

IP/io Animeo Building controllers (Förenklad teknisk info)

Animeo IP/io är en unik radiolösning för intelligent styrning. Inga begränsningar avseende zoner. Avsedd för små till mellanstora byggnader. Animeo IP/io är den trådlösa lösningen som gör det enkelt att styra dina byggnader. Denna lösning är främst avsedd för utvändiga solskydd. Tack vare minimalt med kablar och ”plug-and-play” installation minskar Animeo IP/io risken för misstag vid kabeldragning och sparar samtidigt på installationskostnader. Ett intuitivt användargränssnitt förenklar driftsättningen, byggnadshantering och teknisk support. Animeo IP/io har ”drag-and-drop”-funktionalitet för att skapa zoner, upptäcka motorer och snabbkoll av statusuppdateringar.

-Avancerad schemaläggning

Med Animeo IP/io:s funktion för tidsanpassade händelser kan man, för att göra byggnader energieffektiva, skapa tidsscheman. Genom att skapa komfortzoner kan man minska skadegörelse bland annat, exempelvis att styra så våning 1 bara arbetar när det finns människor i byggnaden t.ex. mån-fred 7-17. Då säkerställer man att byggnaden fungerar så effektivt som möjligt. Övrig tid är solskydden inkörda och skadegörelserisken minimerad.

Om man önskar kan man manuellt och individuellt per rum styra solskydden med trådlösa brytare (detta går att programmera efteråt). Man kan programmera hanteringen av manuell styrning i särskilda perioder t.ex. kl 8 -12, så att kl 12 återgår solskydden till automatikläge och normaliserar sig.

Touch Buildingcontroller (Förenklad teknisk info)

Touch Buildingcontroller (kallas lite slarvigt också för Touch BuCo) har upp till 8 zoner. Den är avsedd för mellan till stora byggnader. Till varje motorkontroller skall det gå att ansluta 4st motorer. Motorkontrollerna kopplas samman i en 2-tråds busslinga med buildingcontrollern, loggning skall ske utan extern dator. Motorerna skall vara fritt adresserbara till valfri zon. Fjärrkonfigurationen och fjärrservice skall vara möjlig över Ethernet-gränssnitt via anslutning till befintligt nätverk. Dessutom måste det vara möjligt över detta gränssnitt eller över en USB-ingång, att överföra/uppdatera aktuell programvara. Upp till fem stycken buildingkontroller skall kunna kopplas samman i nätverk.

Sol, vind, vindriktning, temp, regnsensor placeras på mast på tak. Alternativt placerar man solgivare placeras representativt i respektive zon efter överenskommen indelning. Möjlighet till kabelbunden lokal styrning skall finnas. 

-Timerfunktioner för zoner

Tidsberoende kontroll med integrerad dag / vecka program måste vara möjligt för varje zon. Tidsfunktioner med blockbildning för aktiva och inaktiva timers skall vara möjlig. Allt styrs från en pekskärm.

Animeo Solo controller (Förenklad teknisk info)
  • Det lättanvända systemet för att styra 1 eller 2 zoner och upp till 800 motorer.
  • Enkel programmering och driftsättning via LCD-skärmen (ingen dator behövs).
  • Systemet levereras med en grundinställning. Användaren kan programmera systemet och konfigurera zoner utifrån ett skärmbaserat gränssnitt, vilket minskar driftsättningstiden på plats.

-Sänkta energikostnader

Sommar som vinter kontrollerar animeo Solo automatiskt dina motoriserade solskydd med hjälp av sensorer och timers. Till exempel på vintern så snart som det blir natt stänger den förprogrammerade ”köldskydds”-funktionen alla jalusier och solskydd för att öka fönsterisoleringen och undvika onödiga uppvärmningsavgifter. Å andra sidan, på dagtid, öppnar den ”naturliga uppvärmnings”-funktionen alla jalusier och solskydds för att maximera utnyttjandet av solens energi.

-Kontrollera din fasad på ett enkelt sätt

Fastighetsskötaren kan styra (upp-ned-stopp) varje zon för sig eller låsa zoner för underhåll som till exempel fönsterputsning. LCD-skärmen visar kontinuerligt systemstatus och väderinformation som vindhastighet, regn, solstrålning och temperatur.