Support

Underhåll & Installation

Underhåll – vad du kan göra själv

Att underhålla och vårda din solavskärmning ger den en längre livslängd. Är det något som behöver lagas så rekommenderar vi att du gör det så snart som möjligt för att undvika ytterligare skador. På Växjö Markisfabrik utför vi all reparation samt service inom solavskärmning.
Markiser:
 • Tvätta regelbundet duken. Är det mycket pollen ute, spola av markisväven med vattenslangen.
Enklare fläckar tar du bort med en mjuk borste, om fläcken är kvar tar du bort med handtvål och ljummet vatten. Använd aldrig diskmedel eller såpa! För tuffa fläckar som t.ex. mögel tvättar du med en lösning som innehåller 1 kopp (240 ml) blekmedel (undvik medel med peroxider) och ¼ kopp (60 ml) mild tvål utspädd med 4 liter vatten. Använd aldrig några andra kemikalieprodukter än dessa. Skölj därefter noggrant för att få bort alla tvålrester. Låt sedan tyget torka utomhus.
 • Kör upp markisen vid regn och stark vind!
Undvik att det bildas vattenpölar på väven genom att hålla rätt lutning på markisen. En markisduk som blivit uttöjd av regn går inte tillbaka till ursprunglig form. Dessutom kan tyngden av vatten som stannar på väven göra att påfrestningen blir så stor att i infästningen av markisen inte håller!
 • Rulla inte ihop markisen när den är blöt om det inte är absolut nödvändigt.
Om den trots allt har rullats upp blöt, kör ut den igen vid uppehåll för att torka. Detta för att förhindra mögelangrepp, som kan bildas i den smuts och tex pollen som kan finnas på vävens yta. Markisduken i sig är tillverkad av akryl, som är en syntetisk fiber, och är okänslig för röta. Fukt som stannar kvar mellan de upprullade tyglagrena kan inte torka och det kan dels ge missfärgningar på grund av vattenfläckar, men även ge blånader från svampangrepp.
 • Kontrollera infästningar, så att allt sitter fast som det ska.
 • Kontrollera motordrivna markiser så att gränslägena är rätt. När duken har sträckt sig efter ett tag kan de behöva justeras, så att hela duken körs in i kassetten.
 • Efter vintern kan batterier behöva bytas i trådlösa sensorer. Såsom sol- & vindgivare eller vibrationssensor (s.k. skaksensor).
Persienner:
 • När en persienn hissas upp eller ner, ska lamellen stå vågrätt för att inte slita på linorna.
 • Se till att det inte bildas några knutar på linorna, det kan dels försvåra att hissa persiennen rakt, dels kan det sätta barnsäkerheten ur spel.
 • Barnsäkerhet: De nyare persiennerna är försedda med barnsäkra linor, som delar sig vid för högt tryck (av ett barns huvud som kan ha kommit in i mellan linorna som i en strypsnara). När persiennen är upphissad ska linorna viras upp på befintliga fästen över 150 cm från golvet.
 • Damning: Stäng persiennen och dammsug försiktigt med borstmunstycke eller torka med fuktig trasa. Stryk försiktigt över lamellerna uppifrån och ner. Persiennerna får inte dras ihop i fuktigt tillstånd.
 • En persienn där en eller flera draglinor gått av kan lätt skapa irritation. Försök därför begära service i tid. Har linorna börjat bli "ludna" eller trassliga? Då kan det vara dags för åtgärd!
 • Att byta stegband/hissband är oftast inte lönsamt för dig som kund. Vi rekommenderar istället att persiennen byts ut.
Gränslägen Maestria IO
Driftsättning av produkter utan förinställda gränslägen
Programmera nytt My Position
Barnsäkerhet
Justera Soliris Sensor RTS
Automatik Av/På - Telis Soliris
Automatik Av/På - Telis 4 Soliris