Gemöskolan Älmhult

20 st SolidScreen med motorer som känner av hinder tex om en cykel står i vägen. Allt styrs med en Kombisensor på taket. Styrsystemet är Animeo IP/io där vi delat upp fastigheten på 2 zoner och delat dessa zoner i 2 confortzoner. Detta för att vi ska styra våningsplan 1 att enbart arbeta under den tid som kontoret är bemannat. Allt för att minska skadegörelse. Och att under vintertid mer styra solskyddet exakt så dom minska energiförbrukningen.