Xllnc Växjö

24 st Solid Screen med motorer som känner av hinder t.ex. om en cykel står i vägen. Allt styrs med en Kombisensor på taket. Styrsystemet är Animeo IP/io där vi delat upp fastigheten på 2 zoner och delat dessa zoner i 2 comfortzoner. Detta för att kunna styra våningsplan 1 att enbart arbeta under den tid som kontoret är bemannat, allt för att minska risken för skadegörelse. Under vintertid kan vi dessutom styra solskyddet mer exaktför att minska energiförbrukningen.