Mio i Växjö

Axelkopplade Excellent- och Solid Screen.

Styrs med Animeo Solo 2.