Holtab Tingsryd

Fasta vertikala solavskärmningar i form av fasadpersienner.